Avancerad hydrologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar teori relevant för avancerade studier och forskning inom området hydrologi och vattenresurser. Centralt i kursen är kunskap om forskningsfronten med avseende på tre centrala teman i hydrologi: vattenflöde, vattenburen ämnestransport (spårämnen, näringsämnen, föroreningar), och vattenresursers variabilitet och förändring.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen