Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad hydrologi

 • 7,5 hp

Kursen behandlar teori relevant för avancerade studier och forskning inom området hydrologi och vattenresurser.

Centralt i kursen är kunskap om forskningsfronten med avseende på tre centrala teman i hydrologi: vattenflöde, vattenburen ämnestransport (spårämnen, näringsämnen, föroreningar), och vattenresursers variabilitet och förändring.

Kursen ges som valfri kurs i Masterprogam i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser men du kan även läsa kursen som fristående kurs. 

Interferogram Atrato River Colombia. Foto Sebastián Palomino Ángel.
Interferogram Atrato River Colombia. Foto Sebastián Palomino Ángel.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Fernado Jaramillo

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen utgörs av vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området, framtagna av den studerande genom litteratursökning, eller utdelad av kursansvarig och/eller handledare.

  Som kurslitteratur räknas också artiklar och annat material som görs tillgängligt i samband med undervisning.

 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Vi studerar naturliga processer och effekter som orsakas av människan samt deras variabilitet och förändring i vatten, mark och permafrost.

  Hydrologi, vattenresurser och permafrost

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Fernado Jaramillo