Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad hydrogeologi

 • 7,5 hp

Kursen tar upp teori relevant för avancerade studier och forskning inom området hydrogeologi och grundvattenresurser.

Målet med kursen är att stärka din hydrogeologiska kunskapsbas utöver grundnivå genom att utforska forskningsfronten med avseende på tre centrala teman i hydrogeologi: mark- och grundvattenflöde, vattenburen ämnestransport i mark (spårämnen, näringsämnen, föroreningar), och grundvattenresursers variabilitet och förändring.

Kursen ingår som valfri kurs i Masterprogam i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser men du kan även läsa kursen som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar samt projektarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Andrew Frampton

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Fitts, Charles R. 2012: Groundwater Science. ISBN 978-0-12-384706-5. 2:a upplagan. Waltham: Academic Press, 2012.

  Som kurslitteratur räknas också artiklar och annat material som görs tillgängligt i samband med undervisning.

 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Vi studerar naturliga processer och effekter som orsakas av människan samt deras variabilitet och förändring i vatten, mark och permafrost.

  Hydrologi, vattenresurser och permafrost

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Andrew Frampton
  E-post: andrew.frampton@natgeo.su.se