Avancerad hydrogeologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen tar upp teori relevant för avancerade studier och forskning inom området hydrogeologi och grundvattenresurser. Målet med kursen är att stärka din hydrogeologiska kunskapsbas utöver grundnivå genom att utforska forskningsfronten med avseende på tre centrala teman i hydrogeologi: mark- och grundvattenflöde, vattenburen ämnestransport i mark (spårämnen, näringsämnen, föroreningar), och grundvattenresursers variabilitet och förändring.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen