Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 30 hp

Om kursen

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare. Kursen ger kunskap i att planlägga ett projekt och att tillämpa relevanta metoder. Du lär dig också att samla in, bearbeta och kritiskt tolka datamaterial. Ett viktigt moment är också att sätta ditt projekt i ett vetenskapligt perspektiv och relatera det dagsaktuella kunskapsläge. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse.

Kontakta institutionen via länk till hemsidan för mer information.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen