Havet, orienteringskurs, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar havens cirkulation, sedimenttyper, livsmiljöer och organismformer i dessa vidsträckta, för många människor okända, områden. I kursen ingår ett tvådagarsbesök vid Stockholms Marina Forskningscentrums fältstation Askölaboratoriet i Trosa skärgård där vi studerar bottensediment.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen