Jordbävningar, orienteringskurs, 7,5 hp

Om utbildningen

En kurs om Jordens struktur, plattektonik, förkastningar, jordbävningar och naturkatastrofer orsakade av jordbävningar (t.ex. tsunami, jordskred, vulkanutbrott. I kursen ingår en veckas exkursion till Island - ön på gränsen mellan den eurasiska och nordamerikanska plattan.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen