Go to this page on our english site

Jordbävningar, orienteringskurs

 • 7,5 hp

En kurs om Jordens struktur, plattektonik, förkastningar, jordbävningar och naturkatastrofer orsakade av jordbävningar (t.ex. tsunamier, jordskred, vulkanutbrott). I kursen ingår en veckas exkursion till Island – ön på gränsen mellan den eurasiska och nordamerikanska plattan.

För distanskursen gå till http://www.tellus.geo.su.se/earthquakes/

För kvällskursen läs vidare informationen på den här sidan.

 

iconExkursion

En exkursion till norra Island ingår i kvällskursen. För distanskursen kommer exkursionen att vara Virtuel.
Datum för exkursionen är 29 juni–5 juli 2020. Du anmäler dig till Alasdair Skelton på plats och senast 29 januari 2020.

Ladda ner Islandsguide fälthandbok (16137 Kb)

OBS! Föreläsningar hittar du under kursupplägg

 • Kursupplägg

  I varje träff ingår en föreläsning och övningar. Träffen är därför obligatoriska. Föreläsningar börjar kl. 18.00 i William Olsson-salen vid Institutionen för geologiska vetenskaper (det gröna huset mitt emot T-bana universitetet). Slå Alasdair en signal på mobilen om du inte hittar eller inte kommer in (076 7707699). Vi är klara senast 21.00. Linjal och miniräknare ska tas med till alla föreläsningar.

  Dina lärare är Alasdair Skelton, Erik Sturkell, Otto Hermelin, Barbara Kleine, och Elin Tollefsen. Alasdair är professor vid institutionen för geologiska vetenskaper. Erik är professor vid Göteborgs universitet. Otto är docent vid institutionen för geologiska vetenskaper. Barbara är forskare på Islands universitet och Elin är doktorand på institutionen. Barbara och Elin medverkar på exkursionen. Vår forskning handlar bl. a. om bevakning av grundvattnets kemi i jordbävningsdrabbade regioner. Vi berättar mer under kursens gång …

  Föreläsningar

  22/1. Historiska jordbävningar (4223 Kb) | Alasdair Skelton
  29/1. Plattektonik (5557 Kb) | Alasdair Skelton (kap. 1–4 i kursboken)
  5/2. Förkastningar och jordbävningar (5578 Kb) | Alasdair Skelton (kap. 10 och 11 i kursboken)
  12/2. Var ligger epicentrumet och hur kraftig är en jordbävning (2830 Kb) ? | Alasdair Skelton (kap. 10,11 i kursboken)
  19/2. Jordbävningar och tsunamier (6063 Kb) | Alasdair Skelton
  4/3. Jordbävningar och vulkanism (6989 Kb) | Otto Hermelin (kap. 5, A och 6 i kursboken
  11/3. Att förutsäga jordbävningar (7069 Kb) | Alasdair Skelton

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen är Marshak, S., Earth: Portrait of a Planet (International Student Edition: upplag 5 eller 6). Vi kommer inte att använda Mondo – så ser till att komma till alla föreläsningar för att få tillgång till kursmaterialet!

 • Kontakt

  Alasdair SkeltonProfessor i Geokemi och petrologi
  Alasdair Skelton
  alasdair.skelton[at]geo.su.se
  (0)8 16 47 50 | Rum: R425

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen