Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Öknar, orienteringskurs

En kurs där du får veta att öknar inte bara är sand och extrem hetta, öknar finns också i polara områden.

Desert mountains, USA. Photo: Elisabeth Däcker

Du kommer att få kunskap om hur och varför öknar bildas, om ökenlandskapets geologiska utveckling, om problematiken med ökenvandring och öknarnas framtid, samt om hur djur, växter och människan anpassat sig för att överleva i dessa extrema miljöer.

Kursperiod VT22: Torsdagkvällar med start 27 januari

VT22 |  Vi planerar att hålla fysiska föreläsningarna i William Olsson-salen i Geovetenskapens Hus i Frescati under denna vår. I dagsläget finns vet vi dock inte om exkursionen till USA kan genomföras - det får framtiden och smittspridning utvisa. Om de inte kan genomföras ersätts den med en skrivuppgift motsvarande den exkursionsrapport som annars skulle skrivas.

Exkursion

I kursen ingår en 11 dagars exkursion till sydvästra USA vilken är obligatorisk men har man inte möjlighet att följa med kan man istället göra en alternativuppgift (mer information under kursupplägg).

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av åtta kvällsföreläsningar (9 hp), en seminarieuppgift (3 hp) samt en exkursion till sydvästra USA (3 hp).

  Kursen ges för tillfället under vårterminer (2022, 2023 o.s.v.) med exkursionen förlagd till september/oktober, för att det inte skall vara för varmt.

  Undervisningen kommer att ske på torsdagkvällar med med start 18.00. Vi är klara omkring 20.15.

  Dina lärare kommer att vara Otto Hermelin, docent vid Institutionen för geologiska vetenskaper och Kenneth Ekvall, docent vid Institutionen för biologisk grundutbildning.

  Föreläsningar och kursmaterial

  Schemat uppdaterat 2021-12-21

  Här kan kursdeltagarna (VT22) ta del av och ladda ned kursmaterialet efter varje föreläsning (lösenordsskyddat):

  2022-01-27 - Lektion 1 (2508 Kb) - Introduktion - Öknar är så mycket mer än bara sand och extrem hetta (OH)

  2022-02-03 -  Lektion 2 (3165 Kb) - Klimat - Analys av klimatfaktorer som skapar öknar, från nederbörd till topografi, från vind till temperatur och var öknar existerar idag (OH)

  2022-02-17 -  Lektion 3 (5903 Kb) - Vittring och transport - Förklaringar till de processer som skapar och omskapar världens öknar, mekanisk, kemisk och biologisk vittring (OH)

  2022-02-24 -  Lektion 4 (3874 Kb) - Landformer och jordmåner i ökenområden - Beskrivning av bl.a. stenöknar och sanddyner som fenomen, Genomgång av öknens olika jordmåner med höga halter av salt, gips, karbonater, silikater och järn (OH)

  2022-03-03 -  Lektion 5 (5039 Kb) - Öknar som livsmiljö för växter - Hur har växter anpassat sig för att leva i denna vattenfattiga miljö (KE)

  2022-03-10 -  Lektion 6 (11486 Kb) - Öknar som livsmiljö för djur: Hur har djur anpassat sig för att leva i denna vattenfattiga miljö (KE)

  2022-03-17 -  Lektion 7 (5927 Kb) - Människan i ökenmiljön: Miljontals människor bor i öknar världen över – hur anpassar man sig till detta. (KE)

  2022-03-24 -  Lektion 8 (2955 Kb) - Öknar och deras utveckling: Översikt av ökenlandskapens utveckling, problematiken med ökenvandring och öknarnas framtid (OH) Här kommer en intressant Artikel om Saharas utbredning 1902-2013 (4288 Kb)

  2022-04-07 - Skriftlig tentamen - 18:00-21:00

  2022-04-28 - Omtenta

   

  Seminarieuppgift

  En seminarieuppgift (3 hp) ingår i kursen där man skall skriva ett arbete om ökenspridning i allmänhet samt välja ett område för djupare analys.

  Ladda ned Seminaruppgift (430 Kb)

  Till din hjälp har du boken Global Deserts Outlook som du här kan ladda ner från vår server (lösenordsskyddad) eller direkt från UNEP – Global Deserts Outlook

   

  Exkursion till sydvästra USA

  Kursen avslutas med en obligatorisk (för alternativ se nedan) exkursion till recenta och fossila öknar i sydvästra USA.

  Har man av någon anledning inte möjlighet att genomföra exkursionen finns en alternativuppgift vilken utgörs av ett arbete som är tänkta att motsvara den exkursionsrapport som exkursionsdeltagarna skall lämna in efter avslutad exkursion.

  Ladda ned Alternativ till exkursionen (324 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt prov förlagt till slutet av kursen, inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande) samt inlämnandet av en seminarieuppgift. Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursens schema hittar du under Kursupplägg

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  J. Laity, 2008.
  Deserts and desert environments.
  John Wiley & Sons
  ISBN 9781577180333

 • Möt oss

  Foto credit: studentavdelning på SU

  "På våra kurser möts studenter med olika bakgrund, men intresset för vår planet är gemensamt. Det är roliga möten och viktigt att som lärare visa hur jorden ser ut och hur den fungerar, säger Otto Hermelin."

  Otto Hermelin är lektor och docent vid Institutionen för geologiska vetenskaper.

  Läs hela intervju från studentavdelning på SU

   

 • Kontakt

  Otto HermelinUniversitetslektor, docent, geologi
  Otto Hermelin
  otto.hermelin@geo.su.se
  (08) 16 47 34 | Rum: R229