Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Öknar, orienteringskurs

En kurs där du får veta att öknar inte bara är sand och extrem hetta, öknar finns också i polara områden.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Desert mountains, USA. Photo: Elisabeth Däcker

Du kommer att få kunskap om hur och varför öknar bildas, om ökenlandskapets geologiska utveckling, om problematiken med ökenvandring och öknarnas framtid, samt om hur djur, växter och människan anpassat sig för att överleva i dessa extrema miljöer.

Kursperiod VT21: Onsdagkvällar med start 3 februari (felaktig studieperiod i högerspalten).

VT21 | På grund av rådande omständigheter och restriktioner givna av myndigheter och universitetet kommer vårens kurs att ges i form av streamade lektioner från campus via ZOOM eller förinspelade lektioner. I dagsläget finns ingen möjlighet att genomföra de tänkta exkursionerna på grund av reserestriktionerna men läget kan förändras. Om de inte kan genomföras ersätts de med en skrivuppgift motsvarande den exkursionsrapport som annars skulle skrivas.

Exkursion

I kursen ingår en 11 dagars exkursion till sydvästra USA vilken är obligatorisk men har man inte möjlighet att följa med kan man istället göra en alternativuppgift (mer information under kursupplägg).

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av åtta kvällsföreläsningar (9 hp), en seminarieuppgift (3 hp) samt en exkursion till sydvästra USA (3 hp).

  Kursen ges för tillfället under vårterminer (2021, 2022 o.s.v.) med exkursionen förlagd till september/oktober, för att det inte skall vara för varmt.

  Undervisningen kommer att ske på onsdagkvällar med med start 18.00 via Zoom. Vi är klara omkring 20.15.

  Dina lärare kommer att vara Otto Hermelin, docent vid Institutionen för geologiska vetenskaper och Kenneth Ekvall, docent vid Institutionen för biologisk grundutbildning.

  Föreläsningar och kursmaterial

  Schemat uppdaterat 2021-02-17

  Här kan kursdeltagarna (V21) ta del av och ladda ned kursmaterialet efter varje föreläsning (lösenordsskyddat):

  2021-02-03 - Lektion 1 (4724 Kb) = PDF - Video 1 (318 Kb) = strömmande media: Introduktion - Öknar är så mycket mer än bara sand och extrem hetta (OH)

  2010-02-10 - Lektion 2 (3165 Kb) = PDF - Video 2 (305 Kb) = strömmande media: Klimat - Analys av klimatfaktorer som skapar öknar, från nederbörd till topografi, från vind till temperatur och var öknar existerar idag (OH)

  2021-02-17 - Lektion 3 (4577 Kb) = PDF - Video 3 (304 Kb) = strömmande media: Öknar som livsmiljö för växter - Hur har växter anpassat sig för att leva i denna vattenfattiga miljö (KE)

  2021-02-24 - Lektion 4 (6323 Kb) = PDF - Video 4 (306 Kb) = strömmande media: Vittring och transport - Förklaringar till de processer som skapar och omskapar världens öknar, mekanisk, kemisk och biologisk vittring (OH)

  2021-03-03 - Lektion 5: Landformer och jordmåner i ökenområden - Beskrivning av bl.a. stenöknar och sanddyner som fenomen, Genomgång av öknens olika jordmåner med höga halter av salt, gips, karbonater, silikater och järn (OH)

  2021-03-10 - Lektion 6: Öknar som livsmiljö för djur: Hur har djur anpassat sig för att leva i denna vattenfattiga miljö (KE)

  2021-03-17 - Lektion 7: Människan i ökenmiljön: Miljontals människor bor i öknar världen över – hur anpassar man sig till detta. (KE)

  2021-03-24 - Lektion 8: Öknar och deras utveckling: Översikt av ökenlandskapens utveckling, problematiken med ökenvandring och öknarnas framtid (OH)

  2021-04-07 - Skriftlig hemtentamen - 18:00-21:00

  2021-04-21 - Omtenta

   

  Seminarieuppgift

  En seminarieuppgift (3 hp) ingår i kursen där man skall skriva ett arbete om ökenspridning i allmänhet samt välja ett område för djupare analys.

  Ladda ned Seminaruppgift (430 Kb)

  Till din hjälp har du boken Global Deserts Outlook som du här kan ladda ner från vår server (lösenordsskyddad) eller direkt från UNEP – Global Deserts Outlook

   

  Exkursion till sydvästra USA

  Kursen avslutas med en obligatorisk (för alternativ se nedan) exkursion till recenta och fossila öknar i sydvästra USA.

  Har man av någon anledning inte möjlighet att genomföra exkursionen finns en alternativuppgift vilken utgörs av ett arbete som är tänkta att motsvara den exkursionsrapport som exkursionsdeltagarna skall lämna in efter avslutad exkursion.

  Ladda ned Alternativ till exkursionen (324 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt prov förlagt till slutet av kursen, inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande) samt inlämnandet av en seminarieuppgift. Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen kommer under vårterminen 2021 att ges under onsdagkvällar med start 3 februari – schemat hittar du på nedanstående länk.

  Uppdaterat 2021-01-19

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  J. Laity, 2008.
  Deserts and desert environments.
  John Wiley & Sons
  ISBN 9781577180333

 • Möt oss

  Foto credit: studentavdelning på SU

  "På våra kurser möts studenter med olika bakgrund, men intresset för vår planet är gemensamt. Det är roliga möten och viktigt att som lärare visa hur jorden ser ut och hur den fungerar, säger Otto Hermelin."

  Otto Hermelin är lektor och docent vid Institutionen för geologiska vetenskaper.

  Läs hela intervju från studentavdelning på SU

   

 • Kontakt

  Otto HermelinUniversitetslektor, docent, geologi
  Otto Hermelin
  otto.hermelin@geo.su.se
  (08) 16 47 34 | Rum: R229