Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Öknar, orienteringskurs

 • 15 hp

En kurs där du får veta att öknar inte bara är sand och extrem hetta, öknar finns också i polara områden.

Du kommer att få kunskap om hur och varför öknar bildas, om ökenlandskapets geologiska utveckling, om problematiken med ökenvandring och öknarnas framtid, samt om hur djur, växter och människan anpassat sig för att överleva i dessa extrema miljöer.

Exkursion

I kursen ingår en 11 dagars exkursion till sydvästra USA där vi upplever öknar och olika ökenmiljöer i verkligheten.

Vi alla har sett och läst om händelseutvecklingen vad gäller Corona-viruset. Många frågor har kommit och och eftersom det är viktigt att minimera smittspridningen - många av oss är i riskgruppen och det finns ingen anledning att i onödan  åka kommunalt eller vara i större folksamlingar.

Mot denna bakgrund har vi beslutat att ställa in den sista föreläsningen och att tentan kommer att göras som hemtenta. Sista lektionen kommer inom kort att läggas ut på hemsidan och mer info om hemtenta kommer inom kort (kommer att ske enligt schemat - men som hemtenta).

Vad gäller exkursionen så hoppas vi att läget normaliserat innen det är dags och vi planerar att genomföra den enligt planerna. Så betala in exkursionsavgiften (betalas tillbaka i fullo om resan ställs in).

Hoppas ni alla har förståelse för detta beslut.

Vänliga hälsningar
Otto

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av åtta kvällsföreläsningar (9 hp), en seminarieuppgift (3 hp) samt en exkursion till sydvästra USA (3 hp).

  Undervisningen kommer att ske på torsdagkvällar med start 18.00 i William Olsson-salen i Geovetenskapens hus (det gröna huset "klockan 10" när du kommer upp ut T-bana Universitetet. Vi är klara omkring 20.15.

  Dina lärare kommer att vara Otto Hermelin, docent vid Institutionen för geologiska vetenskaper och Kenneth Ekvall, docent vid Institutionen för biologisk grundutbildning.
   

  Föreläsningar och kursmaterial

  Här kan kursdeltagarna (VT20) ta del av och ladda ned kursmaterialet efter varje föreläsning (lösenordsskyddat) - OBS! ändrade datum och omkastning av lektioner efter lektion 5:

  2020-01-23 - Lektion 1 (7130 Kb) : Introduktion - Öknar är så mycket mer än bara sand och extrem hetta (OH)

  2020-01-30 - Lektion 2 (3240 Kb) : Klimat - Analys av klimatfaktorer som skapar öknar, från nederbörd till topografi, från vind till temperatur och var öknar existerar idag (OH)

  2020-02-06 - Lektion 3 (12862 Kb) : Vittring och transport - Förklaringar till de processer som skapar och omskapar världens öknar, mekanisk, kemisk och biologisk vittring (OH)

  2020-02-13 - Lektion 4 (9050 Kb) : Landformer och jordmåner i ökenområden - Beskrivning av bl.a. stenöknar och sanddyner som fenomen, Genomgång av öknens olika jordmåner med höga halter av salt, gips, karbonater, silikater och järn (OH)

  2020-02-20 - Lektion 5 (4382 Kb) : Öknar som livsmiljö för växter - Hur har växter anpassat sig för att leva i denna vattenfattiga miljö (KE)

  2020-03-05 - Lektion 6 (5377 Kb) : Öknar som livsmiljö för djur: Hur har djur anpassat sig för att leva i denna vattenfattiga miljö (KE)

  2020-03-12 - Lektion 7 (4819 Kb) : Öknar och deras utveckling: Översikt av ökenlandskapens utveckling, problematiken med ökenvandring och öknarnas framtid (OH)

  2020-03-19 - Lektion 8 (5438 Kb) : Människan i ökenmiljön: Miljontals människor bor i öknar världen över – hur anpassar man sig till detta. (KE)

  Seminarieuppgift

  En seminarieuppgift (3 hp) ingår i kursen där man skall

  Ladda ned Seminaruppgift (430 Kb)

  Till din hjälp har du boken Global Deserts Outlook som du här kan ladda ner från vår server (lösenordsskyddad) eller direkt från UNEP – Global Deserts Outlook

   

  Exkursion till sydvästra USA

  Kursen avslutas med en obligatorisk (för alternativ se nedan) exkursion till recenta och fossila öknar i sydvästra USA.

  Årets exkursions sker 28 september - 8 oktober 2020.

  Ladda ned Info om exkursionen samt betalningsinfo - VT20 (404 Kb)

  Ladda ned Exkursionsguide VT20 (kommer i augusti och är lösenordsskyddad)

  Har man av någon anledning inte möjlighet att genomföra exkursionen finns en alternativuppgift vilken utgörs av ett arbete som är tänkta att motsvara den exkursionsrapport som exkursionsdeltagarna skall lämna in efter avslutad exkursion.

  Ladda ned Alternativ till exkursionen (324 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt prov förlagt till slutet av kursen, inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande) samt inlämnandet av en seminarieuppgift. Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen kommer under vårterminen 2020 att ges under torsdagkvällar med start 23 januari – schemat hittar du på nedanstående länk.

  Uppdaterat 2020-02-27

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  J. Laity, 2008.
  Deserts and desert environments.
  John Wiley & Sons
  ISBN 9781577180333

 • Kontakt

  Otto HermelinUniversitetslektor, docent, geologi
  Otto Hermelin
  otto.hermelin[at]geo.su.se
  (08) 16 47 34 | Rum: R229