Livets utveckling, orienteringskurs, 7,5 hp

Om utbildningen

En kurs om hur organismvärlden har utvecklats, från de första arkebakteriernas uppkomst för drygt 3,5 miljarder år fram till "kronan på verket" - vi människor. Avslutas med en tredagarsexkursion till Gotland där vi tittar närmare på den organismvärld som under silur byggde upp de gotländska reven.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen