Världens vulkaner, orienteringskurs, 7,5 hp

Om kursen

Kursen för dig som vill ha en djupare kunskap om vulkanism och vulkaner, var de finns, hur vulkanutbrott går till och varför vissa vulkaner är explosiva medan andra långsamt pumpar ut den heta magman. I kursen ingår en veckas exkursion till Azorerna där recent vulkanism kan studeras. För distanskursen finns möjlighet att göra en projektuppgift i stället för exkursion.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen