Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Världens vulkaner, orienteringskurs

 • 7,5 hp

Kursen är tänkt för Dig som vill ha en djupare kunskap om vulkanism och vulkaner, var och varför de finns, hur olika typer av vulkanutbrott går till, varför vissa vulkaner är explosiva medan andra långsamt pumpar fram den heta magman.

Kursen avslutas med en exkursion till ögruppen Azorerna vilken är belägen vid den mittatlantiska ryggen omkring 1400 km väster om Portugal. Senaste större utbrottet skedde på ön Faial 1957–58 där ett submarint utbrott på öns västra sida gjorde att ön utökade sin yta med omkring 2,5 kvadratkilometer. Under exkursionen kommer vi att studera vulkanismen närmare, de olika utbrottsprodukterna, olika typer av magmaflöden, mineraliseringar och fumaroler.

Exkursion

I kursen ingår en exkursion till Azorerna, den är obligatorisk men har man inte möjlighet att följa med kan man istället göra en alternativuppgift (mer information under kursupplägg).
 

CORONA viruset ! Vi alla har sett och läst om händelseutvecklingen vad gäller Corona-viruset. Många frågor har kommit och och eftersom det är viktigt att minimera smittspridningen - många av oss är i riskgruppen och det finns ingen anledning att i onödan  åka kommunalt eller vara i större folksamlingar.

Mot denna bakgrund har vi beslutat att tentan kommer att göras som hemtenta (datum enligt schemat - men som hemtenta).

Vad gäller exkursionen så hoppas vi att läget normaliserat innan det är dags och vi planerar att genomföra den enligt planerna. Så betala in exkursionsavgiften (betalas tillbaka i fullo om resan ställs in).

Hoppas ni alla har förståelse för detta beslut.

Vänliga hälsningar
Otto

 • Kursupplägg

  Kursen består av åtta kvällsföreläsningar samt en exkursion till Azorerna.

  Kursen ges för tillfället under vårterminer (2020, 2021 o.s.v.) med exkursionen förlagd till senvåren/sommaren.

  Undervisningen 2020 kommer att ske på tisdagkvällar med start 18.00 i William Olsson-salen i Geovetenskapens hus (det gröna huset "klockan 10" när du kommer upp ut T-bana Universitetet. Vi är klara omkring 20.15.


  Din lärare kommer att vara Otto Hermelin, docent vid Institutionen för geologiska vetenskaper.


  Föreläsningar och kursmaterial

  Här kan kursdeltagarna VT20 ta del av och ladda ned kursmaterialet efter varje föreläsning (lösenordsskyddat):

  2020-01-21 - Lektion 1 (10657 Kb) : Vår Jord, dess uppbyggnad, plattektonik och orsakerna till vulkanism

  2020-01-28 - Lektion 2 (4780 Kb) : Vad är det egentligen som kommer ut ur en vulkan

  2020-02-04 - Lektion 3 (10575 Kb) : Olika typer av vulkaner och vulkaniska miljöer

  2020-02-11 - Lektion 4 (4493 Kb) : Om att övervaka vulkaner och förutsäga vulkanutbrott

  2020-02-18 - Lektion 5 (4281 Kb) : De primära effekterna vid ett vulkanutbrott

  2020-02-25 - Lektion 6 (8751 Kb) : De sekundära effekterna vid ett vulkanutbrott

  2020-03-03 - Lektion 7 (10841 Kb) : Några vulkaner i närbild

  2020-03-10 - Lektion 8 (8418 Kb) : Azorerna – nio öar mitt i Atlanten


  Exkursion till Azorerna

  I kursen ingår en exkursion till Azorerna, den är obligatorisk men har man inte möjlighet att följa med kan man istället göra en alternativuppgift (se längre ned).

  I anslutning till kursen VT20 kommer två exkursioner att genomföras:

  Exkursion 1
  En en-veckas exkursion till ön São Miguel i den azoriska arkipelagen. Exkursionsdatum är 23-30 juni (tisdag-tisdag).

  Ladda ned Exkursionsguide - 1 vecka (1960 Kb) (också lösenordsskyddad)

  Exkursion 2
  En två-veckors exkursion där den första veckan tillbringas på ön São Miguel och den andra veckan delas mellan öarna Pico och Faial.
  Exkursionsdatum är 23 juni-7 juli (tisdag-tisdag).

  Ladda ned Exkursionsguide - 2 veckor (3140 Kb) (också lösenordsskyddad)

  Ladda ned Betalningsinformation (194 Kb) för de båda exkursionerna (anmälningsavgift senast 1 april och slutbetalning 15 maj)

  Corona - information
  Exkursionerna planeras att genomföras enligt planerna. Skulle läget förändras och exkursionerna inte kan genomföras p.g.a. internationella, nationella eller universitetets rekommendationer kommer hela exkursionsavgiften att återbetalas.

  Har man inte möjlighet att delta i exkursionen så gör man en alternativuppgift som motsvarar den rapport som exkursionsdeltagarna måste skriva.

  Ladda ned Alternativuppgift (251 Kb)

   

  Examination

  Ladda ned Exempel på skrivningsfrågor (198 Kb)

  Kursen examineras genom ett skriftligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  J.P. Lockwood and R.W. Hazlett, 2010. Volcanoes: Global Perspectives
  Wiley
  ISBN 9781405162500

   

 • Kontakt

  Otto HermelinUniversitetslektor, docent, geologi
  Otto Hermelin
  otto.hermelin[at]geo.su.se
  (08) 16 47 34 | Rum: R229