Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Världens vulkaner, orienteringskurs

Kursen är tänkt för Dig som vill ha en djupare kunskap om vulkanism och vulkaner, var och varför de finns, hur olika typer av vulkanutbrott går till, varför vissa vulkaner är explosiva medan andra långsamt pumpar fram den heta magman.

Kursen avslutas med en exkursion till ögruppen Azorerna vilken är belägen vid den mittatlantiska ryggen omkring 1400 km väster om Portugal. Senaste större utbrottet skedde på ön Faial 1957–58 där ett submarint utbrott på öns västra sida gjorde att ön utökade sin yta med omkring 2,5 kvadratkilometer. Under exkursionen kommer vi att studera vulkanismen närmare, de olika utbrottsprodukterna, olika typer av magmaflöden, mineraliseringar och fumaroler.

Kursperiod VT22: Tisdagkvällar med start 18 januari

VT22 |  Vi planerar att hålla fysiska föreläsningarna i William Olsson-salen i Geovetenskapens Hus i Frescati under denna vår. I dagsläget finns vet vi dock inte om exkursionen till Azorerna kan genomföras - det får framtiden och smittspridning utvisa. Om de inte kan genomföras ersätts den med en skrivuppgift motsvarande den exkursionsrapport som annars skulle skrivas.

Exkursion

I kursen ingår en exkursion till Azorerna, den är obligatorisk men har man inte möjlighet att följa med kan man istället göra en Alternativuppgift (251 Kb) .

 • Kursupplägg

  Kursen består av åtta kvällsföreläsningar samt en exkursion till Azorerna.

  Kursen ges för tillfället under vårterminer (2022, 2023 o.s.v.) med exkursionen förlagd till senvåren/sommaren.

  Undervisningen 2022 kommer att ske på tisdagkvällar med start 18.00. Vi är klara omkring 20.15.


  Din lärare kommer att vara Otto Hermelin, docent vid Institutionen för geologiska vetenskaper.


  Föreläsningar och kursmaterial

  Här kan kursdeltagarna VT22 ta del av och ladda ned kursmaterialet efter varje föreläsning (lösenordsskyddat):

  2022-01-18 - PDF - Lektion 1 (5396 Kb) - Vår Jord, dess uppbyggnad, plattektonik och orsakerna till vulkanism

  2022-01-25 -  PDF - Lektion 2 (2463 Kb) - Vad är det egentligen som kommer ut ur en vulkan

  2022-02-01 -  PDF - Lektion 3 (5708 Kb) - Olika typer av vulkaner och vulkaniska miljöer

  2022-02-15 -  PDF - Lektion 4 (10454 Kb) - Om att övervaka vulkaner och förutsäga vulkanutbrott

  2022-02-22 -  PDF - Lektion 5 (7918 Kb) - De primära effekterna vid ett vulkanutbrott

  2022-03-01 -  PDF - Lektion 6 (12083 Kb) - De sekundära effekterna vid ett vulkanutbrott

  2022-03-08 -  PDF - Lektion 7 (12250 Kb) - Några vulkaner i närbild

  2022-03-15 -  PDF - Lektion 8 (15804 Kb) - Azorerna – nio öar mitt i Atlanten

  2022-03-29 - Skriftlig tentamen (18:00-21:00)

  2022-04-28 - Omtenta (18:00-21:00)

   

  Här hittar ni en PDF av kursboken (387 Kb)

   

  Examination

  Ladda ned Exempel på skrivningsfrågor (198 Kb)

  Kursen examineras genom ett skriftligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen schema hitar du under Kursupplägg

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  J.P. Lockwood and R.W. Hazlett, 2010. Volcanoes: Global Perspectives
  Wiley
  ISBN 9781405162500

  PDF av kursboken

 • Möt oss

  Foto credit: Stockhoms universitet

  "På våra kurser möts studenter med olika bakgrund, men intresset för vår planet är gemensamt. Det är roliga möten och viktigt att som lärare visa hur jorden ser ut och hur den fungerar, säger Otto Hermelin."

  Otto Hermelin är lektor och docent vid Institutionen för geologiska vetenskaper.

  Läs hela intervju från studentavdelning på SU

   

 • Kontakt

  Otto HermelinUniversitetslektor, docent, geologi
  Otto Hermelin
  otto.hermelin@geo.su.se
  (08) 16 47 34 | Rum: R229