Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Världens vulkaner, orienteringskurs

Kursen är tänkt för Dig som vill ha en djupare kunskap om vulkanism och vulkaner, var och varför de finns, hur olika typer av vulkanutbrott går till, varför vissa vulkaner är explosiva medan andra långsamt pumpar fram den heta magman.

Pico, Azorerna. Foto: Otto Hermelin
Pico, Azorerna. Foto: Otto Hermelin

Kursen avslutas 2023 med en exkursion till Island under vecka 34. Under exkursionen kommer vi att studera vulkanismen närmare, de olika utbrottsprodukterna, olika typer av magmaflöden, mineraliseringar och fumaroler.

I kursen ingår som nämnts en exkursion, den är obligatorisk men har man inte möjlighet att följa med kan man istället göra en Alternativuppgift (251 Kb) .

 • Kursupplägg

  Kursen består av åtta kvällsföreläsningar samt en exkursion till Island.

  Kursen ges för tillfället under vårterminer (2023, 2024 o.s.v.) med exkursionen förlagd till sommarhalvåret.

  Undervisningen 2023 kommer att ske på onsdagkvällar med start 18.00 i William Olsson-salen. Vi är klara omkring 20.15.


  Din lärare kommer att vara Otto Hermelin, docent vid Institutionen för geologiska vetenskaper.


  Föreläsningar och kursmaterial

  Här kan kursdeltagarna VT23 ta del av och ladda ned kursmaterialet efter varje föreläsning (lösenordsskyddat):

  2023-01-18 PDF - 1 (5756 Kb) - Vår Jord, dess uppbyggnad, plattektonik och orsakerna till vulkanism

  2023-01-25 PDF - 2 (2462 Kb) - Vad är det egentligen som kommer ut ur en vulkan

  2023-02-01 PDF - 3 (5331 Kb) - Olika typer av vulkaner och vulkaniska miljöer

  2023-02-15:  PDF - 4 (4108 Kb) - Om att övervaka vulkaner och förutsäga vulkanutbrott

  2023-02-22 PDF - 5 (7987 Kb) - De primära effekterna vid ett vulkanutbrott

  2023-03-01: PDF - 6 (6610 Kb) - De sekundära effekterna vid ett vulkanutbrott

  2023-03-22:  PDF - 7 (12140 Kb) - Några vulkiska områden i närbild

  2023-03-29: PDF - 8 (7678 Kb) - Island - mitt i Atlanten
                                       om Fagradalfjall (6882 Kb)
                                       om Krafla (3471 Kb)

                                           Två artiklar:
                                           Geologiskt Forum- Fagradalsfjall I (3517 Kb)
                                           Geologiskt Forum- Fagradalsfjall II (1655 Kb)

  2023-04-12 - Skriftlig tentamen (18:00-21:00)

  2023-05-10 - Omtenta (18:00-21:00)

   

  Här hittar ni en PDF av kursboken (387 Kb)

  EXKURSIONEN

  Här hittar du Exkursionsinfo (324 Kb) om exkursionen till ISLAND

  Examination

  Ladda ned Exempel på skrivningsfrågor (198 Kb)

  Kursen examineras genom ett skriftligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen schema hitar du under Kursupplägg

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  J.P. Lockwood and R.W. Hazlett, 2022
  Volcanoes – global perspectives. 2nd Ed.
  Wiley-Blackwell
  ISBN 9781119478850, eller som E-book 9781119478836

 • Möt oss

  Foto credit: Stockhoms universitet

  "På våra kurser möts studenter med olika bakgrund, men intresset för vår planet är gemensamt. Det är roliga möten och viktigt att som lärare visa hur jorden ser ut och hur den fungerar, säger Otto Hermelin."

  Otto Hermelin är lektor och docent vid Institutionen för geologiska vetenskaper.

  Läs hela intervju från studentavdelning på SU

   

 • Kontakt