Artbildning och utdöenden i tid och rum, orienteringskurs, 7,5 hp

Artbildning och utdöenden i tid och rum

Hur och varför uppstår nya arter? Och varför dör andra ut? Ända sedan Darwins formulerade sina teorier om arternas uppkomst har forskarna försökt förklara detta. Denna kurs tar upp och behandlar genetik, plattektonik, etologi, klimatologi, beteendeekologi och miljö i ett försök att svara på dessa frågor.

Exkursion till Natural History Museum och Down House i London

Mer information om exkursionen hittar du under kursupplägg.

Kursupplägg

Här under London information (1437 Kb) hittar du info och betalningsinformation om Londonexkursionen - här finns information om mötesplatser och tider under vår vistelse i London. För er som inte kan följa med finns här förslag på ALTERNATIVUPPGIFT (215 Kb)

Föreläsningspresentationerna

Här kan kursdeltagarna (HT19)  ladda ner föreläsningspresentationerna (lösenordsskyddat):

Lektion 1 (7621 Kb) Livets utveckling på jorden: Plattektonik, klimatförändringar och utdöenden.

Lektion 2 (5796 Kb)   Darwins idé, evolution, artificiell och naturlig selektion: Variation och selektionsmekanismer.

Lektion 3 (4984 Kb)   Artbegreppet, naturlig artbildning och inducerad artbildning: Allopatri, sympatri, gradualism och punktartad evolution.

Lektion 4 (2605 Kb) Endemism och konvergent utveckling.

Nature-artikel om edemism hot spots (210 Kb)

Lektion 5 (3800 Kb) Sexuell selektion och Artbildning: Handikapp, skenande selektion och honligt val.

Lektion 6 (5351 Kb) Australien, Sydamerika och de stora massutdöendena.

Lektion 7 (6729 Kb) Människans utveckling.

Lektion 8 (7659 Kb) Antropogen påverkan på arters evolution och utdöende.

Lektion 9 (3733 Kb) De afrikanska cikliderna: "Darwins dream pond".

Lektion 10 (5427 Kb) Galápagos

Examination

Här kan du se några exempelfrågor (96 Kb) som du kanske skulle kunna få på tentan.

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kontakt

Otto HermelinUniversitetslektor, docent, geologi
Otto Hermelin
otto.hermelin[at]geo.su.se
(08) 16 47 34 | Rum: R229

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen