Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Jordens ålder, orienteringskurs

Orienteringskursen Jordens ålder föreslås behandla människans idéer om jordens ålder från Aristoteles tid till idag.

gammal ek

350 f.Kr. skrev Aristoteles att universum hade alltid funnits baserade på sina observationer av landskapsförändringar. 1658 beräknade Bishop Ussher en ålder på sex tusen år. Därefter har jordens ålder stiget fram till Clair Pattersons beräknade ålder på 4,5 miljarder år i 1955. Längs vägen har bl.a. Comte de Buffons bestämde en ålder på 76 tusen år baserade på experimentella studier och Lord Kelvin bestämde en ålder på 98 miljoner år baserade på teoretiska beräkningar.

Kursen är ämnesövergripande eftersom geovetare (t.ex. James Hutton, Charles Lyell), biologer (t.ex. Charles Darwin), kemister (t.ex. Arthur Holmes) och fysiker (t.ex. Lord Kelvin) har varit inblandade i den vetenskapliga debatten om jordens ålder. Kursen kommer även belysa Stockholms universitets del i debatten om jordens ålder. 1897 installerades Gerald De Geer som professor vid Stockholms högskola. De Geer är världsberömd för den s.k. svenska kronologin som baserades på glaciella avlagringar i sjöar.

Dagsexkursioner till Fiskartorpet och Ekerö

 • Kursupplägg

  Kursen består av kvällsföreläsningar och 2 en-dagsexkursioner till Fiskartorpet och Ekerö.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemat kommer att publiceras i början på augusti.

 • Kursrapporter

 • Kontakt