Jordens ålder, orienteringskurs, 7,5 hp

Om kursen

Orienteringskursen Jordens ålder föreslås behandla människans idéer om jordens ålder från Aristoteles tid till idag.

350 f. Kr. skrev Aristoteles att universum hade alltid funnits baserade på sina observationer av landskapsförändringar. 1658 beräknade Bishop Ussher en ålder på sex tusen år. Därefter har jordens ålder stiget fram till Clair Pattersons beräknade ålder på 4,5 miljarder år i 1955. Längs vägen har bl a Comte de Buffons bestämde en ålder på 76 tusen år baserade på experimentella studier och Lord Kelvin bestämde en ålder på 98 miljoner år baserade på teoretiska beräkningar.

Kursen är ämnesövergripande eftersom geovetare (t ex James Hutton, Charles Lyell), biologer (t ex Charles Darwin), kemister (t ex Arthur Holmes) och fysiker (t ex Lord Kelvin) har varit inblandade i den vetenskapliga debatten om jordens ålder. Kursen kommer även belysa Stockholms universitets del i debatten om jordens ålder. 1897 installerades Gerald De Geer som professor vid Stockholms högskola. De Geer är världsberömd för den s k svenska kronologin som baserades på glaciella avlagringar i sjöar.

Kursen består av kvällsföreläsningar, och en exkursion till bland annat Siccar Point i Skottland där James Hutton lade fram sina argument för att jorden har alltid funnits och kommer att alltid finnas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen