Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klimatförändring - Ett tvärvetenskapligt perspektiv, orienteringskurs

Denna 7,5 hp distanskurs är en lösningsorienterad kurs om klimatförändring. Kursen är tvärvetenskaplig med lärare från naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Warming stripes
Warming Stripes representing mean annual temperature in Stockholm 1756–2020, ranging from 4 (blue) to 8 (red) degrees. Credit: Nina Kirchner and Anders Moberg.

Mer information om kursupplägg finns på kursens engelska sida.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Det är viktigt att du beställer/skaffar kursboken så att du har den innan kursen startar.

  Under the Sky We Make
  Kimberley Nicholas
  ISBN: 9780593328170

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt