Geologi och geofysik, 15 hp

Om kursen

Denna kurs ger en introduktion till geologi, kunskaper om Jorden och de geofysiska och geokemiska verktyg vi använder för att undersöka den. Kursen omfattar strukturer och sammansättning av planeten Jorden och hur den har förändrats genom geologisk tid. I kursen ingår en internationell exkursion till Skottland, och en exkursion i Sverige.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen