Geokemins grunder, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till geokemi for att förstå och förklara geologiska processer och fördelning av kemiska ämnen.Vi behandler jordens och solsystemets kemiska och isotopiska sammansättning, tillämpningar av termodynamik inom geokemi, geokemin av viktiga gaser som syre och koldioxid, såsom syror, baser, bufferter,och redoxprocesser i naturliga vatten. Kursen ger också en introduktion till organisk geokemi. Kursen består av föreläsningar, teoretiska övningar, och laborationer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen