Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till geomikrobiologi

Kursen kombinerar aktuell kunskap om geologiska processer och mikrobiella mekanismer när de påverkar jordens evolution.

Students taking water samples

Kursen inkluderar genomgång av biologiska processer som är viktiga i biogeokemi inom elements kretslopp och i mikrob-mineral-interaktioner, liksom de viktigaste geomikrobiologiska processerna som formar jorden genom geologisk tid (t.ex. mikrobialitbildning, hydrotermisk funktion, travertinutfällning, evolution av atmosfären).

Kursperiod HT21: Torsdag 30/9–söndag 31/10 (felaktig studieperiod i högerspalten).

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

HT21 | Beroende på antalet studenter och gällande restriktioner kommer kursen att antigen ges ”som vanligt” eller med föreläsningar via Zoom och övningar vid så många tillfälle som behövs för att kunna arbeta i mindre grupper.
Denna information kommer att uppdateras före kursstarten, beroende på situationen vid den tidpunkten.
 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt

  Christophe DuprazUniversitetslektor, Geomikrobiologi
  Christophe Dupraz
  christophe.dupraz@geo.su.se
  (0)8 16 47 61 | Rum: R323