Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tellus II - Geologi

En kurs i geologi som riktas mot studenter som har läst Tellus I – Geologi och vill fortsätta studera geovetenskap.

rocky coast

Kursen ges 100 % på distans och omfattar praktiska övningar som behandlar plattektonik, mineral, bergarter, geomorfologi och strukturgeologi. Kursen har individuell kursstart och studietakt. Obligatorisk träff kan förekomma vid omtentamen.

 

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 • Kursupplägg

  Examinator

  Kursansvarig

  Alasdair Skelton
  Professor i Geokemi och petrologi
  alasdair.skelton@geo.su.se
  076 770 76 99 | Rum: R425

  Lärare

  Richard Gyllencreutz
  Universitetslektor, Maringeofysik
  richard.gyllencreutz@geo.su.se
  (0)8 674 75 95 | Rum: R221

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Marshak, S., 2014 eller 2015
  Earth: Portrait of a Planet – 7th ed eller tidigare upplaga
  International Student Edition
  W.W. Norton & Co Inc
  ISBN: 9780393882766

  Valfri:
  Andreásson, Per-Gunnar (Ed.), 2006
  Geobiosfären – en introduktion
  Studentlitteratur
  ISBN 9789144036700

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt