Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tellus III - Geologi

  • 2,5 hp

Praktisk geovetenskap med labb- och fältbaserade uppgifter. Kursen behandlar kännedom av mineral, bergarter, sediment och jordarter, beskrivning och identifiering av bergarter och landformer i fältet, samt geovetenskaplig kartering.

Kursen ges tillsammans med Inst. för naturgeografi och kvartärgeologi och riktas till dig som har läst Tellus I och II.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

  • Kontakt

    Alasdair SkeltonProfessor i Geokemi och petrologi
    Alasdair Skelton
    alasdair.skelton[at]geo.su.se
    (0)8 16 47 50 | Rum: R425