Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningspraktik i geologiska vetenskaper

 • 15 hp

Kursen omfattar två månaders avancerad fältpraktik inom det privata eller offentliga näringslivet under ledning av både universitetslärare och arbetsgivare.

Ett för beställaren användbart arbete skall produceras under praktiken, vilket ska innehålla en kort introduktion och motivering av arbetet, en redovisning av aktiviteter och korta slutsatser inklusive nödvändiga referenser.

Kursen ges hela året.

 • Kontakt

  Studierektor för kandidatutbildning i geologi och geovetenskap (campus)
  Richard Gyllencreutz
  richard.gyllencreutz[at]geo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Däcker
  elisabeth.dacker[at]geo.su.se