Forskningspraktik i geologiska vetenskaper, 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar ca två månaders fältpraktik inom det privata eller offentliga näringslivet under handledning av både universitetslärare och arbetsgivare. Ett för beställaren användbart arbete skall produceras under praktiken, vilket ska innehålla en kort introduktion och motivering av arbetet, en redovisning av aktiviteter och korta slutsatser inklusive nödvändiga referenser. Kursen ges hela året.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen