Go to this page on our english site

Magmatisk petrologi

  • 7,5 hp

Magmatisk petrologi (distanskurs)

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar klassifikation och kännedom om magmatiska bergarter. Bildningsprocesser gås igenom liksom hur man identifierar dessa bergarter med hjälp av mineralinnehållet, hur man använder fasdiagram och hur smältning och kristallisation påverkar mineralsammansättningen.

Till kursens sida www.tellus.geo.su.se

  • Kontakt

    Alasdair SkeltonProfessor i Geokemi och petrologi
    Alasdair Skelton
    alasdair.skelton[at]geo.su.se
    (0)8 16 47 50 | Rum: R425

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen