Mineral och bergarter, 15 hp

Om kursen

Kursen ger teoretiska och pratiska kunskaper om mineral och bergarter. Kursen behandlar mineral, magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter, fossil, malmbildning, petrografisk mikroskopiering, samt beskrivning, identifiering och klassificering av mineral, bergarter, fossil och malmer. Undervisningen består av

föreläsningar, övningar och fältstudier med kartering. Undervisningen ges delvis på

distans. Två veckors undervisning sker på campus och i fält.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen