Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mineral och bergarter

  • 15 hp

Kursen ger teoretiska och pratiska kunskaper om mineral och bergarter. Kursen behandlar mineral, magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter, fossil, malmbildning, petrografisk mikroskopiering, samt beskrivning, identifiering och klassificering av mineral, bergarter, fossil och malmer. Undervisningen består av

föreläsningar, övningar och fältstudier med kartering. Undervisningen ges delvis på

distans. Två veckors undervisning sker på campus och i fält.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.