Kvantitativa metoder i geovetenskap, 7,5 hp

Om kursen

Kursen är utformade för att förbereda studenterna med matematiska färdigheter som krävs för att slutföra en examen i geovetenskap. Under kursen betonas teoretiska begrepp med hjälp av tillämpade exempel från geovetenskapen. Det ges förståelse och färdigheter genom självstudier och övningar. Kursen inleds med repetition av primära begrepp såsom siffror, enheter, koordinatsystem och funktioner. Kursen fortsätter med olika typer av funktioner såsom andragradsfunktioner, exponentialfunktioner, logaritmfunktioner, potensfunktioner och trigonometriska funktioner. Den sista halvan av kursen omfattar en introduktion till differentiering, integrering och användning av matriser och differentialekvationer i geovetenskap.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen