Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvantitativa metoder i geovetenskap

Kursen är utformade för att förbereda studenterna med matematiska färdigheter som krävs för att slutföra en examen i geovetenskap.

Under kursen betonas teoretiska begrepp med hjälp av tillämpade exempel från geovetenskapen. Det ges förståelse och färdigheter genom självstudier och övningar. Kursen inleds med repetition av primära begrepp såsom siffror, enheter, koordinatsystem och funktioner. Kursen fortsätter med olika typer av funktioner såsom andragradsfunktioner, exponentialfunktioner, logaritmfunktioner, potensfunktioner och trigonometriska funktioner. Den sista halvan av kursen omfattar en introduktion till differentiering, integrering och användning av matriser och differentialekvationer i geovetenskap.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.