Geokemi i fält och i laboratoriet, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar moderna metoder för geokemiska undersökningar inom geovetenskaper. Du kommer lära dig om metoder för provtagning och kemisk analys av gas, vatten, sediment, jord, och bergarter. Kursen lägger vikt att få kunskap på kvantitativa fält- och laboratorieanalyser av naturliga prover. Vi behandlar närings-, redox-, och pH-kemi i akvatiska miljöer, såsom analys av gaser i atmosfär, mark, och sediment. Kursen innehåller också molekylärorganiska analyser av mark och sedimentprover. Undervisningen består av föreläsningar, teoretiska övningar, laborationer, och fältarbete.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen