Maringeofysiska karteringsmetoder, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar geofysisk kartering av havsbottnar med särskilt fokus

på de övre lösa bottensedimenten och bottentopografin genom användandet

av akustiska mätmetoder inklusive ekolod, side-scan sonar, och

multistråligt ekolod. I kursen ingår teori om maringeofysiska

karteringsmetoder baserade på ekolodsprincipen samt ett fältmoment med

maringeofysisk kartering och geologisk provtagning, som efterföljs av

databehandling och praktiska övningar i geologisk utvärdering.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen