Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Maringeofysiska karteringsmetoder

Kursen behandlar geofysisk kartering av havsbottnar med särskilt fokus på de övre lösa bottensedimenten och bottentopografin genom användandet av akustiska mätmetoder inklusive ekolod, side-scan sonar, och multistråligt ekolod.

GG4207

I kursen ingår teori om maringeofysiska karteringsmetoder baserade på ekolodsprincipen samt ett fältmoment med maringeofysisk kartering och geologisk provtagning, som efterföljs av databehandling och praktiska övningar i geologisk utvärdering.

Kursperiod HT21: Måndag 30/8–onsdag 29/9 (felaktig studieperiod i högerspalten).

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

iconFältmoment med RV Electra

HT21 | Beroende på antalet studenter och gällande restriktioner kommer kursen att antigen ges ”som vanligt” eller med föreläsningar via Zoom och övningar vid så många tillfälle som behövs för att kunna arbeta i mindre grupper.
Denna information kommer att uppdateras före kursstarten, beroende på situationen vid den tidpunkten.

Övningar som är beroende av infrastruktur, tex lab på campus, samt fältmomentet med fartyget RV Electra genomfördes under HT20 med mindre grupper för att ge möjlighet till fysisk distansering.

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt

  Martin JakobssonProfessor i maringeologi och geofysik
  Martin Jakobsson
  martin.jakobsson@geo.su.se
  (0)8 16 47 19 | Rum: R209