Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Maringeofysiska karteringsmetoder

Kursen behandlar geofysisk kartering av havsbottnar med särskilt fokus på de övre lösa bottensedimenten och bottentopografin genom användandet av akustiska mätmetoder inklusive ekolod, side-scan sonar, och multistråligt ekolod.

GG4207

I kursen ingår teori om maringeofysiska karteringsmetoder baserade på ekolodsprincipen samt ett fältmoment med maringeofysisk kartering och geologisk provtagning, som efterföljs av databehandling och praktiska övningar i geologisk utvärdering.

Kursperiod HT21: Måndag 30/8–onsdag 29/9 (felaktig studieperiod i högerspalten).

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

iconFältmoment med RV Electra

HT21 | Kursen kommer att genomföras på campus. Vi kommer att se till att vi följer universitetets riktlinjer för undervisning under COVID. Ett slutligt schema kommer att publiceras i slutet av augusti. Det kommer dock inte att skilja sig mycket från det preliminära schemat. Fältkomponenten med RV Electra på Askö planeras genomföras. Om COVID-läget förändras under kursens gång planerar vi om de delar av kursen som behövs för att möta rådande situation.