Go to this page on our english site

Maringeofysiska karteringsmetoder

  • 7,5 hp

Maringeofysiska karteringsmetoder

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar geofysisk kartering av havsbottnar med särskilt fokus på de övre lösa bottensedimenten och bottentopografin genom användandet av akustiska mätmetoder inklusive ekolod, side-scan sonar, och multistråligt ekolod. I kursen ingår teori om maringeofysiska karteringsmetoder baserade på ekolodsprincipen samt ett fältmoment med maringeofysisk kartering och geologisk provtagning, som efterföljs av databehandling och praktiska övningar i geologisk utvärdering.

  • Kontakt

    Martin JakobssonProfessor i maringeologi och geofysik
    Martin Jakobsson
    martin.jakobsson[at]geo.su.se
    (0)8 16 47 19 | Rum: R209

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen