Globala geokemiska cykler, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar geokemiska kretslopp på global nivå (atmosfär, hydrosfär, litosfär och Jordens inre delar) samt utvecklingen av Jordens kemi och hur de globala geokemiska kretsloppen samverkar och reglerar sammansättningen av atmosfären och oceanerna. Kursen belyser även av människans påverkan.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen