Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Globala geokemiska cykler

Kursen behandlar geokemiska kretslopp på global nivå (atmosfär, hydrosfär, litosfär och Jordens inre delar).

cloudy sky with a rainbow and two islands on the horizont
The karst islands of Palau (Micronesia), where geological uplift and carbonate weathering, ocean biogeochemistry, atmospheric activity and the biosphere come together. Credit: Rienk Smittenberg

Kursen behandlar också utvecklingen av Jordens kemi och hur de globala geokemiska kretsloppen samverkar och reglerar sammansättningen av atmosfären och oceanerna. Kursen belyser även av människans påverkan.

Kursperiod HT21: Måndag 1/11–onsdag 1/12 (felaktig studieperiod i högerspalten).

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

HT21 | Beroende på antalet studenter och gällande restriktioner kommer kursen att antigen ges ”som vanligt” eller med föreläsningar via Zoom och övningar vid så många tillfälle som behövs för att kunna arbeta i mindre grupper.
Denna information kommer att uppdateras före kursstarten, beroende på situationen vid den tidpunkten.