Mineralogi och petrologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar mineralkemi, optisk mikroskopi och klassificering av mineral i vanliga bergarter. Kursen

behandlar sedimentär, metamorf och magmatisk petrologi med klassifikation och kännedom av vanliga bergarter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen