Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Magmatisk och metamorf petrologi

  • 7,5 hp

Kursen behandlar magmatisk och metamorf petrologi med klassificeringen av magmatiska och metamorfa bergarter, kännedom om magmatiska och metamorfa processer och sambanden med plattektoniska processer.

I kursen ingår optisk mikroskopi, fasdiagram och fältarbete.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

  • Kontakt

    Alasdair SkeltonProfessor i Geokemi och petrologi
    Alasdair Skelton
    alasdair.skelton[at]geo.su.se
    (0)8 16 47 50 | Rum: R425