Magmatisk och metamorf petrologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar magmatisk och metamorf petrologi med klassificeringen av magmatiska och metamorfa bergarter, kännedom om magmatiska och metamorfa processer och sambanden med plattektoniska processer. I kursen ingår optisk mikroskopi, fasdiagram och fältarbete.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen