Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Organisk geokemi

Kursen kan beskrivas med två nyckelord: molekylära fossiler och kolcykeln. Med denna kurs får du kunskap om komposition, produktion, bevarande och nedbrytning av naturligt organiskt material, men även organiska föroreningar.

GG4215

Kursen täcker också den långa (geologiska) och kortsiktiga Kolcykeln och dess koppling till växthusgaser och klimatforskning. Fokus ligger på analys och användning av organiska "molekylära fossiler" - som kan spåras tillbaka till livets ursprung, men används också ofta i paleoklimatologisk forskning. Undervisning sker på distans via läsning av texter, digitale föreläsningar, övningar samt videomöter.

Kursen ges on-site & på distans

Kursperiod HT21: Måndag 30/8–onsdag 29/9 (felaktig studieperiod i högerspalten).

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

HT21 | Beroende på antalet studenter och gällande restriktioner kommer kursen att antigen ges ”som vanligt” eller med föreläsningar via Zoom och övningar vid så många tillfälle som behövs för att kunna arbeta i mindre grupper.
Denna information kommer att uppdateras före kursstarten, beroende på situationen vid den tidpunkten.

 

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt

  Rienk SmittenbergUniversitetslektor, Isotope organisk geokemi
  Rienk Smittenberg
  rienk.smittenberg@geo.su.se
  (0)8 16 47 60 | Rum: R305