Go to this page on our english site

Organisk geokemi

  • 7,5 hp
Collage of students and chemistry tubes and forms

Kursen kan beskrivas med två nyckelord: molekylära fossiler och kolcykeln. Med denna kurs får du kunskap om komposition, produktion, bevarande och nedbrytning av naturligt organiskt material, men även organiska föroreningar. Kursen täcker också den långa (geologiska) och kortsiktiga Kolcykeln och dess koppling till växthusgaser och klimatforskning. Fokus ligger på analys och användning av organiska "molekylära fossiler" - som kan spåras tillbaka till livets ursprung, men används också ofta i paleoklimatologisk forskning. Undervisning sker på distans via läsning av texter, digitale föreläsningar, övningar samt videomöter.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

  • Kontakt

    Rienk SmittenbergUniversitetslektor, Isotope organisk geokemi
    Rienk Smittenberg
    rienk.smittenberg[at]geo.su.se
    (0)8 16 47 60 | Rum: R305

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen