Organisk geokemi, 7,5 hp

Om kursen

Med denna kurs får du kunskap om komposition, produktion, bevarande och nedbrytning av naturligt organiskt material, men även organiska föroreningar. Kursen täcker också den långa (geologiska) och kortsiktiga Kolcykeln och dess koppling till växthusgaser och klimatforskning. Fokus ligger på analys och användning av organiska "molekylära fossiler" - som kan spåras tillbaka till livets ursprung, men används också ofta i paleoklimatologisk forskning.

Undervisning sker via föreläsningar, övningar och laborpraktik

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen