Paleoceanografi och maringeologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen tar upp oceanbassängernas bildning och morfologi; arkiven: marina sediment, stratigrafi, korrelation, datering och tidsskalor; grunderna i det moderna klimatsystemet: ocean-/atmosfärcirkulation, hydrosfären och kryosfären, oceaniska och atmosfäriska biogeokemiska cykler; fysiska, biologiska och geokemiska proxies; samt trender och händelser i ocean- och klimatsystemens utveckling under de senaste 150 miljoner åren.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen