Fältstudie i geovetenskap, 7,5 hp

Om kursen

Denna fältbaserade kurs syftar till att täcka fälttekniker som används i

geovetenskap såsom kartering, profilmätning, loggning, provtagning samt

insamling och behandling av data.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen