Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fältstudie i geovetenskap

  • 7,5 hp

Denna fältbaserade kurs syftar till att täcka fälttekniker som används i geovetenskap såsom kartering, profilmätning, loggning, provtagning samt insamling och behandling av data.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 

  • Kontakt

    Alasdair SkeltonProfessor i Geokemi och petrologi
    Alasdair Skelton
    alasdair.skelton[at]geo.su.se
    (0)8 16 47 50 | Rum: R425