Mineralogi och petrologi, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar mineralkemi och mineralfysik, kristallografi, optisk mikroskopi och klassificering av mineral i vanliga bergarter. Kursen behandlar magmatisk och metamorf petrologi med klassifikation och kännedom av magmatiska och metamorfa bergarter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen