Go to this page on our english site

Malmbildningsprocesser

  • 7,5 hp

Malmbildningsprocesser (distanskurs)

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen kommer att behandla de processer genom vilka malmfyndigheter bildas med särskild inriktning på bildandet av hydrotermala malmfyndigheter. Kursen inriktar sig på olika hydrotermala malmbildande system inklusive de som är associerade med magmatism, metamorfos och sedimentära processer. Kursen kommer att bestå av en teoretisk del och en praktisk del som innefattar lab eller fältstudier.

  • Kontakt

    Iain PitcairnUniversitetslektor, docent, malgeologi
    Iain Pitcairn
    iain.pitcairn[at]geo.su.se
    (0)8 674 78 38 | Rum: R431

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen