Go to this page on our english site

Paleoklimatologi och oceansystemet

  • 7,5 hp

Paleoklimatologi och oceansystemet (distanskurs)

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar hur dåtida klimat och havsförhållanden rekonstrueras från marina geologiska arkiv. Vidare behandlas havscirkulationen och dess roll för klimatet, marina sediment och proxier för dåtida hav- och klimatsignaler samt verktyg för att ta fram dessa signaler. De största klimatväxlingarna från kenozoikum till nutid studeras. Obligatorisk träff kan förekomma vid omtentamen.

  • Kontakt

    Sarah GreenwoodForskare, Wallenberg Academy Fellow
    Sarah Greenwood
    sarah.greenwood[at]geo.su.se
    (0)8 674 75 96 | Rum: R219

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen