Go to this page on our english site

Marin petrofysik

  • 7,5 hp

Marin petrofysik (distanskurs)

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen ger en introduktion till marin petrofysik, som avser studier av sediments fysikaliska egenskaper och deras interaktion med vätskor. Kursen behandlar laboratorie- och fältmetoder för att mäta petrofysiska egenskaper hos marina sediment och hur de tillämpas inom både industri och forskning. Obligatorisk träff kan förekomma vid omtentamen.

  • Kontakt

    Matt O'ReganForskare, Sediment physical properties
    Matt O'Regan
    matt.oregan[at]geo.su.se
    (0)8 674 78 57 | Rum: R233

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen