Go to this page on our english site

Geologi, självständigt arbete

 • 15 hp

Geologi, självständigt arbete 15 hp

Det självständiga arbetet avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport samt övning i muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarier.

 • Kursupplägg

  Kursen ges varje termin och kan påbörjas och avslutas när som helst under terminen.

  Tillsammans med handledaren, fastställer eleven en projektbeskrivning som måste godkännas av den ansvariga professorn.

  Examination

  Examinationen omfattar både en skriftlig rapport och muntlig presentation.

  Se även kursplan.

 • Mer information

  Kontakta Elisabeth Däcker – elisabeth.dacker@geo.su.se

 • Kontakt

  Alasdair SkeltonProfessor i Geokemi och petrologi
  Alasdair Skelton
  alasdair.skelton[at]geo.su.se
  (0)8 16 47 50 | Rum: R425

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen