Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geovetenskap, självständigt arbete

Det självständiga arbetet avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete.

Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport samt övning i muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarier.

 • Kursupplägg

  Examination

  Examinationen omfattar både en skriftlig rapport och muntlig presentation.

  Se även kursplan.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kommer att baseras på vetenskapliga artiklar och rapporter och kommer att tillhandahållas av handledaren.

 • Mer information

  Kontakta Elisabeth Däcker – elisabeth.dacker@geo.su.se

 • Kontakt

  Alasdair SkeltonProfessor i Geokemi och petrologi
  Alasdair Skelton
  alasdair.skelton[at]geo.su.se
  (0)8 16 47 50 | Rum: R425