Geovetenskap, självständigt arbete, 30 hp

Geovetenskap, självständigt arbete 30 hp

Det självständiga arbetet avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport samt övning i muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarier.

Kursupplägg

Examination

Examinationen omfattar både en skriftlig rapport och muntlig presentation.

Se även kursplan.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Kommer att baseras på vetenskapliga artiklar och rapporter och kommer att tillhandahållas av handledaren.

Mer information

Kontakta Elisabeth Däcker – elisabeth.dacker@geo.su.se

Kontakt

Alasdair SkeltonProfessor i Geokemi och petrologi
Alasdair Skelton
alasdair.skelton[at]geo.su.se
(0)8 16 47 50 | Rum: R425

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen