Go to this page on our english site

Den geovetenskapliga metoden

  • 7,5 hp

Den geovetenskapliga metoden

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar geovetenskapens historia och filosofi, hur en vetenskaplig hypotes formuleras och prövas samt hur vetenskapliga data granskas, behandlas och presenteras. En exkursion till Skottland och dess klassiska geovetenskapliga lokaler ingår.

  • Kontakt

    Patrick CrillProfessor
    Patrick Crill
    patrick.crill[at]geo.su.se
    (0)8 16 47 40 | Rum: R333

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen