Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fältstudie i geologiska vetenskaper

Kursen fokuserar 100% på kartläggning med en betydande fältkomponent som också återspeglas i betygsättningen.

teacher sitting on top of rocks, students sittng around, scotland

Kursperiod VT23: Period 2 (2/5–4/6)

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 • Kursupplägg

  Examinator

  Denna kurs ges av Iain Pitcairn (iain.pitcairn@geo.su.se) med hjälp av Joakim Mansfeld (joakim.mansfeld@geo.su.se) och lärarassistenter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemat har uppdaterats (25 april 2023)

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt