Fältstudie i geologiska vetenskaper, 7,5 hp

Om kursen

I kursen Geologiska fältstudier lär sig studenterna att beskriva och tolka geologin i ett valt område. Studenterna kommer även att undersöka hur geologin påverkar samhällsutvecklingen i det valda området. Efter en noggrann genomgång av litteraturen följer fältarbetet (geologisk kartering, provtagning), som i sin tur kommer att hjälpa oss att förstå geologins samhällsrelevans. Studenterna kommer att lära sig om olika geologiska databaser i Sverige, får erfarenhet i geologisk kartering och fältbaserade analysmetoder, samt övar rapportskrivning, muntlig och skriftlig presentation.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen