Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fältstudie i geologiska vetenskaper

 • 7,5 hp

I kursen Geologiska fältstudier lär sig studenterna att beskriva och tolka geologin i ett valt område.

Studenterna kommer även att undersöka hur geologin påverkar samhällsutvecklingen i det valda området. Efter en noggrann genomgång av litteraturen följer fältarbetet (geologisk kartering, provtagning), som i sin tur kommer att hjälpa oss att förstå geologins samhällsrelevans. Studenterna kommer att lära sig om olika geologiska databaser i Sverige, får erfarenhet i geologisk kartering och fältbaserade analysmetoder, samt övar rapportskrivning, muntlig och skriftlig presentation.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 • Kontakt

  Barbara WohlfarthProfessor i Kvartärgeologi
  Barbara Wohlfarth
  barbara[at]geo.su.se
  (0)8 674 78 98 | Rum: R207