Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fältstudie i geologiska vetenskaper

Kursen fokuserar 100% på kartläggning med en betydande fältkomponent som också återspeglas i betygsättningen (se schemat).

teacher sitting on top of rocks, students sittng around, scotland

Ämnen i fokus är:

 • Att hålla projektets syfte centralt när man utformar en karteringsstrategi
 • Olika metoder för kartering
 • Projektbeskrivning och logistik inklusive målgenerering, GIS-färdigheter, fältdatabaser och plattformar för digital kartläggning
 • Observationstekniker – skiss, bergartsidentifiering, strukturella och andra mätningar
 • Tolkning av karterad data
 • Kartframställning – rita gränser, tolkning etc.
 • Raportering

Provtagning och anteckningar utgör en viktigt del och betygsätts.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 • Kursupplägg

  Examinator

  Denna kurs ges av Paul Evins Paul Evins (paul.evins@wsp.com), Joakim Mansfeld (joakim.mansfeld@geo.su.se) och Iain Pitcairn (iain.pitcairn@geo.su.se)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig:

  Universitetslektor, docent, malgeologi
  Iain Pitcairn
  iain.pitcairn@geo.su.se
  (0)8 674 78 38 | Rum: R431