Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad miljögeokemi

  • 7,5 hp

Kursen ger kunskaper om geokemiska processer och deras effekt i samhället. I föreläsningar, övningar, och projektarbete tar vi upp antropogena förändringar i mark, vatten, och sediment.

Undervisningen behandlar rening av dricksvatten och avlopp, gruvavfall, förorenad mark, kusteutrofiering, och växthusgaser. Miljöövervakningsdatabaser används för tillståndsanalys följd av praktiska rekommendationer till åtgärder.

Note! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

  • Kontakt

    Volker BrüchertUniversitetslektor, Biogeokemi
    Volker Brüchert
    volker.bruchert[at]geo.su.se
    (0)8 16 47 55 | Rum: R307