Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tillämpad miljögeokemi

Kursen ger kunskaper om geokemiska processer och deras effekt i samhället. I föreläsningar, övningar, och projektarbete tar vi upp antropogena förändringar i mark, vatten, och sediment.

water running through rocks

Undervisningen behandlar rening av dricksvatten och avlopp, gruvavfall, förorenad mark, kusteutrofiering, och växthusgaser. Miljöövervakningsdatabaser används för tillståndsanalys följd av praktiska rekommendationer till åtgärder.

Note! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.