Tillämpad miljögeokemi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger kunskaper om geokemiska processer och deras effekt i samhället. I föreläsningar, övningar, och projektarbete tar vi upp antropogena förändringar i mark, vatten, och sediment. Undervisningen behandlar rening av dricksvatten och avlopp, gruvavfall, förorenad mark, kusteutrofiering, och växthusgaser. Miljöövervakningsdatabaser används för tillståndsanalys följd av praktiska rekommendationer till åtgärder.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen