Go to this page on our english site

Tillämpad miljögeokemi

  • 7,5 hp

Tillämpad miljögeokemi

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen ger kunskaper om geokemiska processer och deras effekt i samhället. I föreläsningar, övningar, och projektarbete tar vi upp antropogena förändringar i mark, vatten, och sediment. Undervisningen behandlar rening av dricksvatten och avlopp, gruvavfall, förorenad mark, kusteutrofiering, och växthusgaser. Miljöövervakningsdatabaser används för tillståndsanalys följd av praktiska rekommendationer till åtgärder.

  • Kontakt

    Volker BrüchertUniversitetslektor, Biogeokemi
    Volker Brüchert
    volker.bruchert[at]geo.su.se
    (0)8 16 47 55 | Rum: R307

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen