Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Paleontologi

  • 7,5 hp

Paleontologi är nyckeln till många geologiska arkiv och processer.

På denna kurs kommer eleverna att lära sig om livets evolutionära historia; massutdöenden; de viktigaste fossila djuren och växterna genom geologisk tid, inklusive mikrofossil och pollen; hur fossila arkiv kan användas för tolkning av miljöer och kronologi; liksom samspelet mellan evolution, ekologi, globala näringscykler, atmosfärisk sammansättning och klimat genom Jordens historia.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

  • Kontakt

    Margret SteinthorsdottirPostdoktorforskare
    Margret Steinthorsdottir
    Naturhistoriska riksmuseet
    margret.steinthorsdottir[at]nrm.se