Paleontologi, 7,5 hp

Om kursen

Paleontologi är nyckeln till många geologiska arkiv och processer. På denna kurs kommer studenter att lära sig om livets evolutionära historia; massutdöenden; de viktigaste fossila djuren och växterna genom geologisk tid, inklusive mikrofossil och pollen; hur fossila arkiv kan användas för tolkning av miljöer och kronologi; liksom samspelet mellan evolution, ekologi, globala näringscykler, atmosfärisk sammansättning och klimat genom Jordens historia.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen