Marin geoteknik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen introducerar eleverna till grundläggande geotekniska metoder för karaktärisering av marina sediment. Laboratoriearbetet kommer att innehålla mätningar av indexegenskaper, skjuvhållfasthet, konsolidering och permeabilitet. Studenterna ska integrera resultaten med geofysiska data för att sedan beskriva provtagningsplatsens havsbottenstratigrafi, sedimenttekniska egenskaper och geologisk historia.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen