Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Marin geoteknik

Kursen introducerar eleverna till grundläggande geotekniska metoder för karaktärisering av marina sediment.

Laboratoriearbetet kommer att innehålla mätningar av indexegenskaper, skjuvhållfasthet, konsolidering och permeabilitet. Studenterna ska integrera resultaten med geofysiska data för att sedan beskriva provtagningsplatsens havsbottenstratigrafi, sedimenttekniska egenskaper och geologisk historia.

Kursperiod VT23: Period 1 (16/1–15/2)

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Utdelat material under kursens gång.

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt