Go to this page on our english site

Isotopgeologi

  • 7,5 hp

Isotopgeologi

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Kursen behandlar preparations- och mätmetoder av isotoper inklusive beräkningar, förekomst av lätta stabila och radiogena isotoper i naturen, utecklingen av isotopvärden under geologisk tid i några viktiga reservoarer (t.ex. svavel i havsvatten), blandningsmodeller samt en orientering i några användningsområden inom geokemi, petrologi och biologi.

  • Kontakt

    Carl-Magnus MörthProfessor i Miljögeokemi
    Carl-Magnus Mörth
    magnus.morth[at]geo.su.se
    (0)8 16 47 31 | Rum: R301

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen