Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad geologi

Kursen ger en grundläggande förståelse av hur geologiska principer kan tillämpas för att lösa praktiska problem inom, t.ex. konstruktion, tunnelbyggnad, gruvindustri, underjordisk avfallsförvaring, miljö- och naturkatastrofer. Numeriska modeller och säkerhetsanalys presenteras.

people looking around at a sand query

 

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt

  Kursansvarig: Paul Evins (paul.evins@wsp.com)

  Richard Gyllencreutz (Richard.Gyllencreutz@geo.su.se)
  Joakim Mansfeld (joakim.mansfeld@geo.su.se)
  Barbara Wohlfarth (Barbara.wohlfarth@geo.su.se)