Maringeologi, självständigt arbete, 60 hp

Om kursen

Det självständiga arbetet för masterexamen avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete inom ämnesområdet maringeologi. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, skriftlig och muntlig rapportering av forskningsresultat.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen