Geokemi, självständigt arbete, 30 hp

Geokemi, självständigt arbete 30 hp

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Det självständiga arbetet för master-examen avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete inom ämnesområdet geokemi. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport och muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarier.

Mer information

Kontakta Elisabeth Däcker – elisabeth.dacker@geo.su.se

Kontakt

Patrick CrillProfessor
Patrick Crill
patrick.crill[at]geo.su.se
(0)8 16 47 40 | Rum: R333

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen