Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Geokemi, självständigt arbete

Självständigt arbete 45 hp

Det självständiga arbetet för master-examen avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete inom ämnesområdet geokemi. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport och muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarier.

Mer information finns på den engelska sidan.